-->
חדשות Ten

Ten בשירות

שירותכחלק מהבידול של TEN חברה לדלק משאר חברות הדלק הגדולות
אנו מקפידים על מתן שירות מלא לצרכן
בתחנותינו.אנו רואים בערך זה בידול ויתרון אל מול המתחרים.

כחלק מהתפיסה השירותית אנחנו מעמידים את הצרכן במרכז
ובנוסף לשירות המלא הניתן בתחנות החברה אינה גובה דמי שירות בלילה.