-->
חדשות Ten

Ten בחיסכון

shah222(2)כחלק מאסטרטגיית החברה אנו פועלים להיות
החברה האטרקטיבית ביותר לצרכן הפרטי והמוסדי,
באזור הקרוב לתחנות החברה.

TEN חרטה על דגלה לתת את הצעת הערך הטובה ביותר
ללקוחות בהסדר קטנים ובינוניים באזור הסמוכים לתחנות.