-->
חדשות Ten

Ten באיכות

תחנת דלקכחלק מהאסטרטגיה של החברה אנו מקפידים על
בדיקה קבועה של איכויות הדלקים של החברה.

הספק המרכזי של TEN חברה לדלק היא בז"ן- בית הזיקוק בחיפה.

TEN בודקת באופן קבוע את כל משלוחי הדלק המגיעים
לתחנותיה במעבדה הכימית שליד הטכניון על מנת לשמור על איכות..