-->
חדשות Ten

איכות הסביבה

מדיניות איכות סביבה

רשת תחנות בפריסה ארצית

זול יותר משירות עצמי

שירות מלא ומעולה

מובילים בשמירה על איכות הסביבה
ע”פ דו”ח המשרד להגנת הסביבה

חברת Ten פועלת מתוך תפיסה וראיה כי נושא איכות הסביבה ממוקם בראש סדרי עדיפויות החברה, החברה רואה בחשיבות גבוהה את שתוף הפעולה עם משרדי איכות הסביבה השונים ותפעל להפחתה ולמניעת השפעות סביבתיות.בהיותה חברת דלק צעירה (תחנת הדלק הראשונה הוקמה בשנת 1995) – תשתיות החברה נבנו ע"פ דרישות המשרד להגנת הסביבה וע"פ כל הסטנדרטיים המחמירים.יחד עם זאת חברת Ten מקצה משאבים רבים בנושאי איכות סביבה מתוך ראיה למניעת זיהומי קרקע, מים ואויר מתחנות הדלק של החברה הן בהיבט בניית התחנות החדשות הנבנות בסטנדרטים הגבוהים ביותר והן בשדרוג,אחזקה ותפעול התחנות הקיימות.

מתקנים קיימים ישודרגו ויטופלו באופן שיבטיח עמידה בכל הסטנדרים החדשים כפי שפורסמו.

חברת Ten פועלת עפ"י לוחות זמנים של המשרד להגנת הסביבה ולפי לוחות זמנים אלו יותקנו מערכות מישוב אדים STAGE 2 (צמצום פליטת חומרים מזהמים לאוויר) בכל תחנות החברה.

בנוסף לפעולות המוזכרות, חברת Ten מתפעלת ומתחזקת את תחנותיה בצורה שוטפת תוך ביצוע פעולות למניעה וצמצום כל אפשרות לדליפות דלק ומניעת זיהום אוויר,קרקע ומים:

 

  • בתחנות מבוצעות בדיקות אטימות לתשתיות הדלק.
  • ניטור פיזומטרים חודשי.
  • בדיקת גלאי נזילות שנתית.
  • פינוי מפרידי הדלקים לאתרים מורשים –פעמיים בשנה.
  • מנהלי התחנה עוברים הדרכות איכות סביבה תקופתיות ומבוצעות בדיקות חודשיות בתחנות המתועדיות בחוברת ייעודית.
  • בדיקות שנתיות למערכות הגנה קטודית.
  • בדיקות למערכות מישוב אדים סטייג 2.

חברת Ten מוודאת כי מנהלי החברה מבינים את חשיבות איכות הסביבה בתחנות וכי הינם מפעילים חשיבה ושיקולים סביבתיים בתפעול התחנות.

לחברה מערכת ניהול ואכיפה פנימית בנושא איכה"ס בתחנות הדלק.

חברת Ten השקיעה ומשקיעה כספים רבים וזאת על מנת שהתחנות יעמדו בסטנדרטים הגבוהים ביותר הן בהיבט ההנדסי והן בהיבט התפעולי וכל זאת במטרה למנוע זיהומי קרקע, מים ואויר בהתאם לדרישות ולתקנות המוגדרות ע"י המשרד להגנת הסביבה בישראל.