תקנון מבצע 10 ליטר בנזין חינם בת"א

המבצע הסתיים

תקנון מבצע " 10 ליטר בנזין חינם בתחנת הדלק של TEN בתל אביב  – תחנת חניון גן לונדון ברחוב הרברט סמואל ".

 

1. תקופת ושעות המבצע – המבצע יחול בתאריכים  20.12.17 עד 31.12.17  – חודש דצמבר 2017 בימים ראשון-חמישי בין השעות 16.00 ל 18.00  בלבד! המבצע אינו מתקיים בימים שישי ושבת.

2. הפסקת המבצע –  החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת וללא תנאי מוקדם וזאת בהתאם להחלטתה הבלעדית בלבד!.

3. מוצר שבמבצע – המוצר שבמבצע הינו בנזין 95 אוקטן בלבד!

4. מיקום – המבצע בתחנת TEN  בתל אביב בלבד – תחנת חניון גן לונדון ברחוב הרברט סמואל .

5. תיאור המבצע – במסגרת המבצע יוכל כל רכב לתדלק 10 ליטר בנזין חינם בלבד.

6. הגבלת כמותהמבצע מוגבל לכמות מקסימלית של  10 ליטר בנזין לרכב אחד בלבד . בשעות המבצע לא ניתן לתדלק ליטרים נוספים מעבר ל 10 ליטרים בנזין שהוענקו בחינם.

7. פרסום המבצע – המבצע יפורסם ברדיו תל אביב 102FM , בשלט חוצות ענק על טיילת הרברט סמואל , בפייסבוק,  ובשלטים בתחנת חניון גן לונדון ברחוב הרברט סמואל .

8. ט.ל.ח