-->
חדשות Ten

סרטון בנושא כיול משאבות דלק. מהנדס החברה, דורון רוזנטל ז"ל