הזוכים בהגרלת הבנזין חינם לחודש אוקטובר2017

ברכות לזוכים המאושרים, בהגרלת בנזין לשנה חינם בתחנות:

איריס נפתלי – תחנת אשדוד ג'מבו

עינת גפן גל – תחנת שרונה כפר סבא

אהובה אברהם – תחנת נתיבות.