-->
חדשות Ten

אחריות תאגידית

ahrayut_fishman_logo1מובילים בעשייה חברתית

כקבוצה משמעותית בכלכלה הישראלית, וכמעסיקה של למעלה מעשרת אלפים עובדים, רואה עצמה קבוצת פישמן מחויבת להשפיע מעבר לדל"ת אמותיה, ושואפת להיות תמיד חלוצה בהובלת שינויים בכלל החברה בישראל.   אנו מאמינים בעשייה חברתית המושתתת על יסודות העשייה העסקית, לאור אמות-מידה של הגינות, אחריות ובטיחות, הגנת זכויות הפרט וכבוד האדם.

בחברה טובה

זה למעלה מעשור פועלת קבוצת פישמן, בעשייה פורה ותוך שיח מתמיד ושותפות מתמשכת עם המגזר העסקי, הציבורי והאזרחי. זאת לאור האמונה כי חברה סובלנית ומשגשגת מבוססת על הזדמנות שווה להתפתחות ולהצלחה, ועל סולידריות חברתית, יחד עם קבלת השוני בין אנשים והערכת ייחודו של האינדיבידואל.

שילוב אנשים עם מוגבלויות וקידומם

בחרנו למקד את השקעתנו החברתית בציבור האנשים עם מוגבלויות בישראל,  לאור היקפו הגדול כ – 10% מכלל אוכלוסיית המדינה,  ולנוכח הפערים המשמעותיים הקיימים בנושא זה בכל ההיבטים: החל במודעות ופתיחות, והמשך בנגישות, שירות, והשתלבות בתעסוקה ובכל תחומי החיים.

אנו דבקים בשליחותנו זו, למרות כל הקשיים, מתוך אמונה כי מדובר כאן בפוטנציאל לשינוי חברתי אמיתי, כזה שישפר את מציאות חייהם של רבים כל כך, אשר קולם לא נשמע ודמותם אינה נחשפת כראוי.