-->
חדשות Ten

לקוחות החברה

לקוחות החברה כוללים מספר מאפיינים עיקריים:

לקוחות מזדמנים – בעיקר לקוחות בעלי רכב פרטי.
לקוחות בהסדר – לקוחות הקשורים בהסדרי תדלוק באמצעים שונים.
מפיצים עצמאיים – המשרתים מגזרים שונים בהתאם לאסטרטגית החברה.

לקוחות מזדמנים 

לקוחות מזדמניםהמכירות ללקוחות המזדמנים כולל מתן הטבות והנחות המשתנות מעת לעת.
התשלום לרוב מתבצע בכרטיס אשראי או במזומן.
חלק מהלקוחות המזדמנים קשורים לחברה באמצעות מועדוני לקוחות שונים
ו/או בהסכמי שיתוף פעולה זמניים/קבועים

 

לקוחות בהסדר 
לקוחות בהסדרעיקר הלקוחות בהסדר הינם לקוחות הצורכים סולר (כ90%).הסולר מהווה
עבורם תשומה עיקרית לפרנסתם (הסעות, הסעים , תובלה וכו).
הלקוחות בהסדר לרוב מתדלקים באמצעות מפתח מיוחד אשר מאפשר להם לתדלק
ולשלם באשראי מוסדר מול החברה.
גביית התשלום מלקוחות בהסדר מבוצע אחת לחודש באופן מרוכז באמצעות
חשבונית המונפקת ללקוח בהתאם להסדרים מול החברה

מפיצים עצמאיים
מפיצים עצמאייםהחברה פועלת מול מספר מפיצים עצמאיים אשר פועלים במגזרים נקודתיים
בהתאם לצרכי החברה.
בנוסף, מפיצה החברה דלקים לאתרי בנייה ו/או תשתיות
באמצעות אספקת מיכלים ואמצעי תדלוק ממוחשבים.