-->
חדשות Ten

מחלקת מחשוב ומערכות מידע

מחלקת מערכות מידע הינה הזרוע הטכנולוגית הנותנת שירותים לאגף התפעול והטכנולוגיה ומהווה חלק אינטגרלי ממנו. תפיסה זאת מאפשרת קרוב פתרונות לרמת השטח ויישומם באופן איכותי ומהיר. בנוסף, נותנת המחלקה שירותים לשאר אגפי החברה ועוסקת בייזום פרויקטים בתחום מערכות מידע ופיתוח תשתיות טכנולוגיות מכל התחומים. פעילות המחלקה נעשית תוך חשיבה כלכלית ומיומנות ניהול המשלבות ידע טכנולוגי וידע ארגוני בעל מאפייני ארגון ושיטות.

המחלקה מטפלת בנושאים הבאים:
• ייזום פרויקטים, פיתוח תשתיות ומערכות מידע.

• תפעול שוטף, תחזוקה ותמיכה במשתמשים.
• יישום מימוש ובקרה של מכלול מערכות המידע בחברה.
• הגדלת רמת השרידות של מערך המחשוב בחברה כולל שיפור היבטי אבטחת המידע ושמירה על כללים והחוקים המחייבים.
• ביצוע תמיכה, הטמעה וארגון קליטת תוכנות ומערכות מידע חדשות וקיימות

 

מנמ"ר:  בעז בוגין
דוא"לboazb@10ten.co.il