-->
חדשות Ten

אגף הכספים

 אגף הכספים אמון על התחומים הבאים בחברה:

 מערכת דיווחים חשבונאית ותמחירית.

 מעקב ובקרת צרכי אשראי של החברה.

 תזרים מזומנים של החברה.

• קביעת תקציב שנתי לפי קוים מנחים של מנכ"ל TEN  – ערן וקנין.

 קשר ויצוג החברה מול גורמים מוסדים כגון בלו,מע"מ ומס הכנסה.

 דיווחים חשבונאים וניהולים חודשים ורבעוניים להנהלה ולשותפים.

• גזברות-מעקב בקרת לקוחות וגביה.

 חשבות שכר וכרטיסי אשראי.

 מחלקת ספקים ורכש.

 

סמנכ"ל הכספים: שי תומר
ליצירת קשר: info@10ten.co.il